Żywienie niosek, a kwasy tłuszczowe w jajkach

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020

Wprowadzenie

Nadkonsumpcja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-6 jest podejrzewana o bycie przyczyną istotnej części chronicznych chorób degeneratywnych cywilizowanego świata, toteż może być konieczne zmniejszenie podaży do tolerowalnego poziomu. Jajka są bardzo pożywnym jedzeniem, ale profil kwasów tłuszczowych żółtek pozostawia jednak trochę do życzenia, przynajmniej w kontekście produkcji przemysłowej. Wiadomo już, że ilość kwasu linolowego w żółtku jest proporcjonalna do jego ilości w pożywienu nioski1. Ten eksperyment ma za zadanie ustalić co jest możliwe do uzyskania w sprawie obniżenie ilości kwasu linolowego w żółtkach jaj w małym gospodarstwie rolnym w Polsce – w słabo kontrolowanych warunkach.

Metody i materiały

Nioski użyte w badaniu mają około 15 miesięcy, w większości biało-czerwone sex-linki pochodzące z komercyjnej hodowli, lecz niektóre są mieszańcami z własnej inkubacji. Kury mają za dnia dostęp do ok. 178 m2 wolnego wybiegu (około połowa porośnięta trawą, z tytułu suszy i konsumpcji przez zwierzęta).

Zastosowano dwie interwencje w żywienu, każda trwająca 15 dni, wiedząc że jest to czas wystarczający do osiągnięcia marginalnych pożytków w kwestii odzwierciedlenia tłuszczu z diety na tłuszcz żółtek2. Zostały one porównane ze stanem sprzed pierwszej interwencji.

Przed eksperymentem, kury były żywione (w dodatku do tego, co mogły uzyskać z wybiegu) następującymi rzeczami, w zgrubnym porządku ilości:

 • pszenica,
 • komercyjna mieszanka pełnoporcjowa (17,8% surowego białka, 3,5% surowego tłuszczu),
 • owies,
 • resztki ze stołu (np. stary chleb),
 • gotowane ziemniaki,
 • jęczmień,
 • resztki karmy dla psów.

Pierwsza interwencja (RICE) ograniczyła żywność niosek głównie do (w miarę możliwości, mając na uwadze okoliczności, dozwalając pewną ilość przypadkowego sabotażu przez prowadzącego i osoby trzecie):

 • biały ryż,
 • komercyjny koncentrat białkowy (41,5% surowego białka, 1,34% surowego tłuszczu),
 • resztki ze stołu.

Druga interwencja (WHEAT) ograniczyła żywność niosek do (z tymi samymi zastrzeżeniami co powyżej):

 • pszenica,
 • komercyjny koncentrat białkowy (41,5% surowego białka, 1,34% surowego tłuszczu),
 • jęczmień (ograniczona ilość),
 • resztki ze stołu.

Komercyjne mieszanki i ziarno były dostarczane kurom w ilościach nieograniczonych (oprócz tych, gdzie zapisano inaczej), ufając mechanizmowi dźwigni białkowej kur dla właściwej proporcji konsumpcji poszczególnych rzeczy. Resztki były dostarczane ad-hoc, jako okazjonalny przysmak, głównie ograniczone przez chwilową dostępność.

Komercyjne laboratorium zostało najęte do analizy kwasów tłuszczowych w jajach, używając chromatografii gazowej (GC/FID). Każda próbka, tak przedinterwencyjna jak i obie interwencyjne, była złożona z 10 jaj, wybranych głównie na podstawie ich czystości z ostatniego zbioru z danego okresu interwencji (lub przed pierwszą interwencją, w przypadku próbki bazowej).

Wyniki

Zgodnie z oczekiwaniami, ilość kwasu linolowego w żółtkach jaj zmieniała się wraz z podażą z diety. Nieoczekiwanie, siła oddziaływania była dosyć niska.

Rodzaj kwasu tłuszczowegoBazowa (% tłuszczu)RICE (% tłuszczu)WHEAT (% tłuszczu)
NKT35,3735,8733,97
JNKT56,7957,2758,76
n-3 WNKT0,270,360,37
n-6 WNKT7,576,506,94
Tabela 1: Streszczenie wyników.

Wnioski

Opierając się na tych winkiach, wydaje się jasne, że małe gospodarstwa rolne w Polsce, suplementujące nioski komercyjnymi paszami, ale używające głównie nieprzetworzonych zbóż, mogą produkować jajka, których zawartość kwasu linolowego jest znacznie niższa niż w jajkach produkowanych przemysłowo. Jednocześnie, typ ziarna nie wydaje się mieć istotnej roli. Użycie praktycznie dostępnych metod do obniżenia ilości kwasu linolowego w pożywieniu niosek daje jedynie małe ulepszenia w ilości kwasu linolowego w żółtkach.

Odniesienia

 1. Modified Egg Composition To Reduce Low-Density Lipoprotein Oxidizability: High Monounsaturated Fatty Acids and Antioxidants versus Regular High n−6 Polyunsaturated Fatty Acids. Niva Shapira and Joseph Pinchasov. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2008 56 (10), 3688-3693 DOI: 10.1021/jf073549r
 2. Yalcin, Hasan & Nal, Mustafa. (2010). The Enrichment of Hen Eggs with x-3 Fatty Acids. Journal of Medicinal Food. 13. 10.1089/jmf.2008.0024.